Vi är Dymla!

Dymlas resa börjar 2014 i Demokratiska Republiken Kongo. Karin arbetade som läkare på det lokala sjukhuset och David arbetade för FN. Vi fick båda på nära håll bevittna hur luftföroreningar, virus och bakterier ledde till förödande konsekvenser för de yngsta och mest utsatta i befolkningen, det vill säga barnen.

Två år senare, efter hemkomsten till Sverige, smittades vår son Henry, som då var 3 månader gammal, av RS-virus och blev så pass sjuk att han behövde sjukhusvård. Ännu idag, vid 3 års ålder, drabbas han av återkommande andningsbesvär i samband med infektioner som en komplikation av RS-infektionen.

Som läkare drivs jag av att hjälpa barn att få ett tryggt och hälsosamt liv. Detta har fört mig och min man till världens alla hörn. När Henry blev sjuk insåg jag, som tvåbarnsmamma, att de problem som jag åkte världen runt för att lindra, lika gärna kunde inträffa i min egen närmiljö.

Sedan dess har vi tillsammans arbetat oförtröttligt ihop med andra läkare, institutioner, ingenjörer och forskare inom hälso- och miljöområdet för att utveckla de bästa hälsovårdsprodukterna för att skydda barnen.

Karin och David Dymmel
Grundare

We are Dymla!

Dymla‘s story began in the Democratic Republic of Congo in 2014. David was working for the UN as a civil servant and Karin as a medical doctor at the local hospital. They could both see that air pollution and different viruses and bacteria had devastating complications for the youngest and most vulnerable members of the population.

Two years later in Sweden, their 3-month old son Henry contracted RSV requiring hospitalization. A complication from Henry’s RSV infection is that even now at three years of age, he still struggles with recurrent wheezing that is triggered by infections.

As a medical doctor, Karin’s ambition has always been to serve children and help guide them towards safe and healthy lives. This has taken Karin to many different countries around the world. When Henry got sick, Karin – being a mother of two – realized the problems she traveled far and wide to solve could occur in her own home environment.

Since then, Karin and David have worked tirelessly together with other institutions, medical doctors, engineers and researchers in the field of air pollution and health to develop the best possible health care products for young children.

Karin and David Dymmel
Founders