Skydda det mest värdefulla du har

“Spädbarn är mer utsatta eftersom deras immunförsvar ännu inte är fullt utvecklat.”

Karin och Davids son Henry kämpar fortfarande med återkommande andningsbesvär efter en RS-virusinfektion han ådrog sig som spädbarn. Flera studier av barns hälsa påvisar ett samband mellan spädbarn med RS-infektioner och utveckling av astma.

Dymla® ONE skyddar ditt barn

Dymla® ONE babylift har ett avancerat luftreningssystem som är utformat för att skydda ditt barn från luftföroreningar, luftburna virus, bakterier och insekter. Dessutom fungerar det som ett smart solskydd. För att påvisa varför det är viktigt att skydda ditt spädbarn mot luftburna hälsorisker är det viktigt att förstå några av de hälsoproblem som spädbarn utsätts för och hur Dymla® ONE kan göra skillnad.

Vi har utvecklat denna produkt inom barnskydd för att ge familjer möjlighet att ge sitt barn en hälsosam uppväxt i vår klimatpåverkade värld. Tekniken och kunskapen bakom produkten är svensk, testad och certifierad.

Hur farliga är luftföroreningar för spädbarn?

Så många som 7 miljoner för tidiga dödsfall orsakade av dålig luftkvalitet förutspås inträffa under 2020. Nya studier har även visat ett samband mellan luftföroreningar och senare inlärningssvårigheter, astma och autismspektrumtillstånd (ASD).

Spädbarn är särskilt mottagliga för luftföroreningar eftersom deras lungor fortfarande växer och utvecklas. Nyfödda tar cirka 80 000 andetag varje dag, medan vuxna endast behöver andas ungefär 20 000 gånger dagligen. Spädbarn andas inte bara snabbare, de får även i sig mer luft per kroppsvikt än vuxna. Detta är oroande eftersom små barn tillbringar så mycket mer tid närmare marken, där luften innehåller fler skadliga partiklar och luftkvaliteten är sämre.

Finns det en koppling mellan luftföroreningar och astma?

Forskning från det amerikanska astmaförbundet, AAFA, visar att luftföroreningar kan förvärra astmasymtom. Exponering för luftföroreningar tidigt i livet bidrar till utveckling av astma under hela barndomen. Särskilt föroreningar i form av avgaser från trafik förknippas med utvecklandet av astma hos barn.

Hur farliga är myggor för spädbarn?

Myggor är bland de mest dödliga djuren i världen. Sjukdomar som malaria, zika, dengue och japansk encefalit är myggburna sjukdomar som kan leda till allvarliga följder för spädbarn. Stick från getingar och humlor kan också vara livshotande, särskilt om barnet blir stucket nära munnen eller området runt nacken.

Hur fungerar mitt barns immunförsvar?

Vårt immunförsvar kräver många års mognande innan de kan skydda oss mot de flesta bakterier och virus. Under denna tid “lär sig” vårt immunförsvar att producera en mängd olika proteiner (antikroppar) för att skydda oss mot sjukdomar. Mindre barn löper extra hög risk för infektioner eftersom deras immunförsvar är outvecklat.

Fram tills barnet börjar att utveckla egna antikroppar är det beroende av mammans immunförsvar för skydd mot sjukdomar. Vissa av mammans antikroppar överförs till det ofödda barnet under de tre sista månaderna i graviditeten, men tyvärr är immuniteten hos nyfödda endast tillfällig och minskar efter bara några veckor. Barn som ammas får en del passiv immunitet men alla mammor har inte möjlighet att amma. Även för barn som ammas är det oklart hur många antikroppar som kan tas upp från bröstmjölken och hur effektiva dessa antikroppar är för sjukdomsbekämpning.

Den krassa verkligheten är att 5 miljoner spädbarn världen över årligen dör under sitt första levnadsår. Av dessa dödsfall beror 1,5 miljoner på infektioner. Som förälder till ett litet barn är det extra besvärande på offentliga platser där virus och bakterier enkelt sprids och där barnet utsätts för luftburna infektioner. Denna risk förstärks på platser med trängsel och genom utbrott av mycket smittsamma sjukdomar som coronavirus, RSV och mässling.

Några av de virus och bakterier som Dymla® ONE skyddar effektivt mot:

Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus är en stor grupp av virus som kan orsaka allt från en vanlig förkylning till svåra sjukdomar som Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny virusstam som tidigare inte har identifierats hos människor.

Coronavirus överförs mellan djur och människa. SARS-CoV överfördes från sibetkatter och MERS-CoV från dromedarer till människor. Flera kända coronavirus är identifierade hos djur men har ännu inte överförts till människan.

Vanliga tecken på infektion inkluderar feber, hosta, andningssymtom, andnöd och andningssvårigheter. I svåra fall kan infektionen orsaka lunginflammation, akut inflammatoriskt tillstånd med respiratorisk svikt, njursvikt och även död.

Mässlingen

Det förekommer regelbundet mässlingsutbrott i världen. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom och en betydande dödsorsak hos små barn globalt, trots tillgången på vaccin. Även om de flesta återhämtar sig kan en del individer drabbas av kroniska men. Barn under 1 år som inte är vaccinerade löper mycket större risk för allvarliga komplikationer och död.

RS-virus

RS-virus är ett mycket vanligt virus som överförs lätt och som påverkar andningsvägarna hos barn under 2 år. För spädbarn och yngre barn kan viruset leda till allvarliga problem som bronkit, inflammation i lungblåsorna eller lunginflammation, som kan bli livshotande. Barn som utvecklar svår RS-infektion eller RS-bronkit under de 12 första månaderna i livet löper en ökad risk att utveckla astma och andningsbesvär.

Kikhosta

Kikhosta är en lätt överförbar bakteriell sjukdom. Den sprids genom droppsmitta från hostningar och nysningar och kan orsaka allvarliga komplikationer. För en effektiv behandling krävs antibiotika i ett tidigt stadium av sjukdomen. Eftersom kikhosta ofta förväxlas med vanlig förkylning ges antibiotika ofta för sent.

Polio

Polio orsakas av polioviruset som lätt överförs via avföring, mat eller saliv. Infektionen är oftast ofarlig med symtom som liknar vanlig influensa. Även om en del personer inte uppvisar några symtom alls sprider sig viruset i sällsynta fall till hjärnan och ryggmärgen där det orsakar allvarliga livshotande komplikationer som hjärnhinneinflammation eller muskelsvaghet och förlamning. Det finns inget botemedel mot polio, men poliovaccin finns.

Vanliga förkylningar och influensa

Dymla® ONE skyddar givetvis även mot vanliga förkylningar och influensa. Spädbarn andas bara genom näsan de första månaderna vilket gör att en vanlig förkylning kan blir mycket ansträngande för det lilla barnet. En täppt näsa leder till svårigheter att amma och att sova på natten

Vaccin och vaccinationer

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Ett vaccin skapar ett minne i immunförsvaret som hjälper till att känna igen bakterier och virus vid ett senare tillfälle, för att då bygga ett försvar mot de sjukdomar dessa kan orsaka.
Eftersom det tyvärr saknas vaccin för vissa sjukdomar behöver spädbarn extra skydd. För flera sjukdomar rekommenderas inte vaccinering förrän barnet är 18 månader eller äldre.

Observera att Dymla® ONE ännu inte har certifierats i kliniska tester för användning i kliniska miljöer såsom sjukhus och sjukvårdsmottagningar. Trots omfattande forskning som stöder dess filtreringseffektivitet kan användandet av Dymla® ONE minska men inte helt eliminera alla risker för infektioner. Detta beror på att vissa infektioner härrör från en komplex samling av variabler. Även överkänslighet hos vissa människor spelar in.