Dymla® ONE är en helt ny svensk, innovativ produkt för barns säkerhet och resultatet av
mångårig forskning och utveckling av experter med gedigen kunskap.

Här har vi samlat intressanta forskningsartiklar samt de senaste nyheterna inom vårt verksamhetsområde,
och gjort dem tillgängliga för dig.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss eller kommentera på vår Facebook-sida eller Twitter.

Vi brinner för barns hälsa, utveckling och välfärd, och för världen de ska växa upp i.

Dymla® ONE är en helt ny svensk, innovativ produkt för barns säkerhet och resultatet av
mångårig forskning och utveckling av experter med gedigen kunskap.

Här har vi samlat intressanta forskningsartiklar samt de senaste nyheterna inom vårt verksamhetsområde,
och gjort dem tillgängliga för dig.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss eller kommentera på vår Facebook-sida eller Twitter.

Vi brinner för barns hälsa, utveckling och välfärd, och för världen de ska växa upp i.

.

Forskningsartiklar och nyheter
 • I oktober 2020 kom en rapport från State of Global Air 2020 som visade att en halv miljon spädbarn dog år 2019 till följd av luftföroreningar. Läs mer här.
 • BAMSE-studien som fortfarande pågår har visat att tillväxten av lungvolym var sämre hos de barn som under spädbarnsåldern på 1990-talet bodde i Stockholm i områden med smutsig luft, här mätt som PM10. Man har då följt drygt 4000 barn. Läs mer här.
 • Enligt en ny svensk studie är det bevisat att exponering för luftföroreningar under fosterstadiet kan innebära en riskfaktor för autismspektrumstörningar (ASD). Läs mer här.
 • I en epidemiologisk studie gjord i USA så har man sett en koppling mellan exponering för luftföroreningar (PM 2,5) första tiden i livet och ASD. Läs mer här. 
 • En metaanalys baserad på tio europeiska födelsekohorter från 1990- och 2000-talen talar för att luftföroreningar ökar risken för luftvägsinfektioner, och då framförallt lunginflammation, hos barn upp till 2 års ålder. Läs mer här.
 • I en studie från USA såg man sämre lungtillväxt hos barn i förorenade områden i Los Angeles jämfört med barn som levde i renare områden. Läs mer här.
 • Spädbarn som lever i områden med höga nivåer av luftföroreningar löper större risk att dö. Läs mer här.
 • Det finns ett samband mellan exponering för PM10 från trafikutsläpp under graviditet och tidig barndom och minskad lungkapacitet hos 8-åringar. Läs mer här.
 • Det finns en stark misstanke om att moderns exponering för luftföroreningar under graviditeten kan öka risken för förtida födsel och låg födelsevikt, även vid nivåer som är vanliga i svenska städer. Läs mer här och Läs mer här.
 • Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som globalt skördar många offer bland yngre barn. Läs mer här.
 • WHO varnar för kraftig ökning av mässling i Europa. Läs mer här.
 • En effekt av mässling är hjärninflammationen SSPE, vilken kan leda till försämrad kognitiv förmåga, beteendeförändringar och dödsfall. SSPE kan ligga vilande i 7-10 år innan den återaktiveras. Risken ökar hos barn yngre än 5 år och hos vuxna över 20 år. Läs mer här.
Forskningsartiklar och nyheter
 • Enligt en ny svensk studie är det bevisat att exponering för luftföroreningar under fosterstadiet kan innebära en riskfaktor för autismspektrumstörningar (ASD). Läs mer här.
 • Spädbarn som lever i områden med höga nivåer av luftföroreningar löper större risk att dö. Läs mer här.
 • Det finns ett samband mellan exponering för PM10 från trafikutsläpp under graviditet och tidig barndom och minskad lungkapacitet hos 8-åringar. Läs mer här.
 • Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som globalt skördar många offer bland yngre barn. Läs mer här.
 • WHO varnar för kraftig ökning av mässling i Europa. Läs mer här.
 • En effekt av mässling är hjärninflammationen SSPE, vilken kan leda till försämrad kognitiv förmåga, beteendeförändringar och dödsfall. SSPE kan ligga vilande i 7-10 år innan den återaktiveras. Risken ökar hos barn yngre än 5 år och hos vuxna över 20 år. Läs mer här.