Skydda det mest värdefulla du har

Luftföroreningar

Vi lever med ständigt ökande luftföroreningar, vilket kan bla. ge astma och inlärningssvårigheter. Barn är dessutom extra utsatta då de andas in mer föroreningar per kilo kroppsvikt än vuxna.

Läs mer
Virus och bakterier

Virus och bakterier finns överallt i luften runt omkring oss. Barns immunförsvar är ännu inte fullt utvecklat och som förälder kan du behöva förstärka barnets skydd mot skadliga inverkningar.

Läs mer
Insekter

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är myggor ett av världens dödligaste djur. Även andra insekter såsom getingar och humlor kan vara mycket skadliga för små barn.

Läs mer
Luftföroreningar

Vi lever med ständigt ökande luftföroreningar, vilket bla. kan ge astma och inlärningssvårigheter. Barn är dessutom extra utsatta då de andas in mer föroreningar per kilo kroppsvikt än vuxna.

Läs mer
Virus och bakterier

Virus och bakterier finns överallt i luften runt omkring oss. Barns immunförsvar är ännu inte fullt utvecklat och som förälder kan du behöva förstärka barnets skydd mot skadliga inverkningar.

Läs mer
Insekter

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är myggor ett av världens dödligaste djur. Även andra insekter såsom getingar och humlor kan vara mycket skadliga för små barn.

Läs mer

Som läkare och trebarnsmamma kan jag relatera till den frustration och otillräcklighet som många känner när det kommer till att skydda sina barn från okända och osynliga risker. Jag vill bidra till en förändring genom att ge små barn möjlighet att andas ren luft.

Karin Dymmel

Trebarnsmamma och läkare
VD/Grundare

Som läkare och tvåbarnsmamma kan jag relatera till den frustration och otillräcklighet som många känner när det kommer till att skydda sina barn från okända och osynliga risker. Jag vill bidra till en förändring genom att ge små barn möjlighet att andas ren luft.

Karin Dymmel

Tvåbarnsmamma och läkare
VD/Grundare

Ett nyfött barn tar dagligen cirka 80 000 andetag.
Spädbarn är mer infektionskänsliga och är mer utsatta för luftföroreningar än vuxna.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är luftföroreningar den enskilt största miljörelaterade hälsorisken för små barn.
Virus som RS och mässling samt även bakterier frodas och sprids när människor reser.

Res bekvämt med ditt spädbarn

 

Dymla® ONE är en babylift som passar både när du och ditt barn vistas i er närmiljö och när ni är på resande fot. Babyliften är enkel att ta med sig på flygplanet och passar de flesta barnvagnar på marknaden. Dymla® ONE är framtagen i ett unikt samarbete mellan svenska läkare och forskningsinstitut för att förbättra ditt barns hälsa.

Nu kan du enkelt åka kollektivt, vistas i folksamlingar och resa längre sträckor och samtidigt vara trygg med att ditt barn andas ren och frisk luft. Detta är särskilt viktigt om luftkvaliteten är dålig eller när det finns en ökad risk för luftburna sjukdomar (tex. mässling, coronavirus, RS-virus, vanliga förkylningsvirus, influensa) samt myggburna sjukdomar. 

Partners & Finansiering

Dymla® startade tack vare det ovärderliga stödet från Karolinska Institutet Innovations och Stockholms Stads Innovations- och startupsystem. Det grundläggande stödet för att överföra vår forskning till ett företagskoncept kom från KI Innovations, Startup Sthlm, ALMI och SSES.